Ὀβδιού  -  Obadiah

Уеб съдържание

Ὀβδιού - Κεφάλαιο 1