Ὀβδιού  -  Obadiah

Περιεχόμενο Web

Ὀβδιού - Κεφάλαιο 1