Ὀβδιού  -  Obadiah

תוכן אינטרנטי

Ὀβδιού - Κεφάλαιο 1