Ὀβδιού  -  Obadiah

Мережева стаття

Ὀβδιού - Κεφάλαιο 1